ТОПЛИНАТА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ

ЕКО БРИКЕТИТЕ


ЕКОФЛЕЙМ ООД гр.Трявна преработва дървесни отпадъци във вид на еко брикети за отопление по швейцарска технология чрез пресоване на суха дървесна маса без използване на допълнителни свързващи вещества.

Дружеството развива своята дейност от 2007 година в производствена база, намираща се в гр.Трявна. За производството на еко брикети се използва бутално-механична преса Pаwert-SPM, Швейцария.

Производственият процес е целогодишен, реализацията на продукцията е след предварителни заявки.

СУРОВИНАТА

Суровината, използвана при производството, съдържа частици основно от широколистна дървесина - дъб, бук, череша, орех, липа и др. Използваната суровина е изцяло отпадъци от мебелно производство. В производството не се използват живи дървета!

КАЧЕСТВОТО

Продукцията на Екофлейм ООД е изпитана в Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ АД гр.София, за което е издаден Протокол.

TEST REPORT - Translation from Bulgarian Page1, Page2 , Page3

 

РАЗРЕШИТЕЛНИ

Дружеството разполага със съответните разрешителни, издадени от Министерството на околната среда и водите, за осъществяване на всички дейности по транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци от дървесни частици.

 
Еко брикети


 

 

 

 

 
За нас | Продукти | Дистрибутори | Цени и контакти
дизайн:Екофлейм ООД All Rights Reserved